personale

Den faste personalegruppe på Caroline Marie består p.t. af 20 personer med forskellige kompetencer og uddannelsesbaggrund som f.eks. pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og ergoterapeuter. Medarbejderne er organiseret i tre tværfagligt sammensatte teams med henblik på at få et helhedsorienteret perspektiv på beboernes støttebehov. Vi ansætter fagligt kompetent og erfarent personale med indgående kendskab til vores målgruppe og vores valgte faglige tilgange og metoder.

Sidebar
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt