metoder vi arbejder med

Et skridt i den rigtige retning

Det er væsentligt, at de unge oplever, at det at bo på Caroline Marie er et skridt i den rigtige retning mod at blive mere selvstændige og få lyst og mod til at tage ansvar for deres videre proces. Vi arbejder med en multiteoretisk tilgang på Caroline Marie. Dette gør vi i erkendelsen af at målgruppens kompleksitet fordrer, at vi kan navigere imellem flere forskellige metoder og tilpasse disse til den enkelte beboer.

Grundliggende arbejder Bostedet recoveryorienteret.

De primære metoder på Caroline Marie er den neuropædagogiske/psykologiske , den narrative, den kognitive og low arousal.

Vi vurderer sammen med den unge, hvilke faglige og teoretiske match, der er mellem behov og personalets kompetencer.Har den unge for eksempel succes i sin eksterne behandling med udgangspunkt i kognitiv intervention, vil vi på bostedet sigte efter at bakke op om dette arbejdeEssentielt for vores arbejde er, at den unge står i centrum for, hvordan en given behandling tilrettelægges. Det er til enhver tid den unge, der er eksperten i sit eget liv, og Caroline Marie er værktøjet, der skal styrke den unges mestring af tilværelsen. Såfremt den unge ikke har overskud til at byde ind, tilstræber vi gennem tværfaglig refleksion og samtale at redefinere nogle rammer, den unge kan forholde sig til som mulighed.

Som medarbejdere skal vi finde balancen mellem at støtte de unge og undgå at tage ansvaret for deres eget liv fra dem. Yderligere arbejder vi med at støtte den unge i en hverdag, der indeholder skolegang, rengøring, træning, tøjvask, madlavning, fritidsinteresser, kontakt til familie og øvrigt netværk.

Relationsarbejde
På Caroline Marie arbejder vi anerkendende og værdsættende og tilretter det daglige arbejde sådan, at beboerne kan leve et hverdagsliv, som lever op til deres behov og ønsker.
Relationen/samspillet mellem de unge og medarbejderne er omdrejningspunktet i forhold til at skabe optimale muligheder for deres trivsel, tryghed og udvikling.
Da mange unge kan have oplevet svigt tidligere, kan det være vanskeligt at skulle opbygge nye relationer. Derfor kan det for nogle unge være en proces, som har brug for tid. Således vil man ofte arbejde varsomt og med små skridt langsomt opbygge en bæredygtig relation, som vil være fundamentet for arbejdet.

Sidebar
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt