organisation

Bostedet Caroline Marie har sin egen bestyrelse, som er institutionens overordnede ledelse, og som forstanderen refererer til.

Bostedet Caroline Marie er tilknyttet Fonden Mariehjemmene, som servicerer Caroline Marie i forhold til regnskab, budget, løn, administration, rådgivning og udvikling.

Vedtægter for Caroline Marie med formål, målgruppe, antal bestyrelsesmedlemmer og procedurer for at træffe beslutninger kan læses i link nedenfor!

Styring af de forskellige aktiviteter sker gennem aftaler og gældende retsforskrifter og ved almindelig kvalitets-, budget- og økonomistyring. Den selvejende institution Caroline Maries forretningsgrundlag er en samarbejdsaftale, og der betales alene efter forbrug.

Samarbejdsaftalen stiller den enkelte kommune mere frit, fordi man kun betaler for faktiske ydelser. Og det er bestyrelsens og forstanderens opgave at tilpasse kapaciteten efter behov.

Den Selvejende Institution Caroline Marie skal yde samme retssikkerhedsmæssige forpligtelser, som hvis ydelsen bliver udbudt i offentligt regi.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges af Fonden Mariehjemmene. Bestyrelsesmedlemmerne har både ledelsesmæssige, psykologiske, social- og sundhedsfaglige samt administrative kompetencer.

Vedtægter for Caroline Marie (0.1 Mb)

Sidebar
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt