vi skaber plads, ser muligheder og støtter den unge i sin udvikling

om hjemmet

Bosted for unge

Caroline Marie er et Bosted for unge mennesker i aldersgruppen 17 – 27 år med sindslidelser eller psykiske problemer, herunder spiseforstyrrelser. Unge, som har behov for midlertidig bostøtte, rehabilitering og omsorg i op til 5 år, for at komme videre med deres tilværelse, så de på sigt kan etablere sig i egen bolig og blive selvforsørgende. Caroline Marie har plads til 17 beboere – og har derudover 3 udslusningsboliger til unge, der vil prøve at ‘bo i eget hus’ med støtte fra medarbejderne lidt endnu.

om hjemmet
sådan bor vi

fakta om caroline marie

De fire første etager er på hver 197 m2. Her er de største værelser på lidt over 16m2, og de mindste værelser på 10 m2. på 5. sal er værelserne lige store, men fællesarealerne er lidt mindre, da der her er skrå vægge.

læs mere om hjemmet personale og ledelse tilsynsrapporter

værdier

Mariehjemmene – på forkant af velfærdssamfundet siden 1958

Mariehjemmene blev stiftet af fru Rose Marie Rørdam Holm i 1958. Siden dannelsen af det første Mariehjem har ambitionen og menneskesynet været det samme – og er det den dag i dag i 2021 for de nuværende 19 non-profit, selvejende Mariehjem:

På et Mariehjem skal beboerne ”føle, at her er deres hjem, og her skal de, så langt det er muligt, leve det liv, der passer dem bedst…” (citat af Rose Marie Rørdam Holm, 1979)

tryghed og hjerterum faglig tilgang
20 37 72 57 Find hjem

Kontakt