intern organisering

Caroline Marie er, for nuværende, opdelt i 3 miniteam, som kaldes team 1, team 2 og team 3.
Miniteamsne mødes hver især en gang om måneden med de beboere, der er tilknyttet teamet. Her drøftes handleplaner og status samt tryghed og trivsel. Ca. en gang om måneden mødes alle teamsne til sparring, undervisning, supervision eller fællesmøde.

Sidebar
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt