grundlag for drift

caroline maries driftgrundlag

Bostedet Caroline Marie er organiseret som en selvejende institution og drives efter serviceloven. Det betyder blandt andet for vores driftgrundlag:

  1. At ingen privatpersoner kan profitere af et eventuelt overskud/at et eventuelt overskud kun kan komme bostedet til gode.
  2. At den socialpædagogiske indsats ydes i henhold til Servicelovens formål og bestemmelser.
  3. At bostedet er egnethedsgodkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.
  4. At der ydes socialpædagogisk bistand efter Servicelovens §§ 66 & 107

Socialtilsyn Hovedstaden fører årligt tilsyn med bostedet for at sikre, at vedtægter og lovgrundlaget overholdes samt sikring af den faglige kvalitet.

Sidebar
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt