værdigrundlag

Kerneopgave/Værdigrundlag:

Bostedet Caroline Marie skaber plads, ser muligheder og støtter den unge i sin udvikling.

Alle beboere på Caroline Marie behandles som unikke mennesker med frihed til at bestemme over deres egen tilværelse.
Den enkelte unges præferencer er afgørende for, hvordan medarbejderne skal agere i forhold til beboerens mål med opholdet. Vi arbejder altid med den unge i centrum.
Vores indsats er værdsættende og anerkendende og sigter mod, at de unge får succeser i hverdagen. Vi styrker det sunde, fremhæver ressourcerne og går efter den unges håb og drømme.

Nedenstående værdier er fremkommet på baggrund af beboernes og medarbejdernes bud på værdier som de ønsker skal kendetegne det at bo og arbejde på Caroline Marie.

Sidebar
 • Anerkendende
 • Tillid
 • Tryghed
 • Tydelighed
 • Troværdighed
 • Engagement
 • Ligeværdighed
 • Respekt
 • Forpligtende samarbejde
 • Trivsel
 • Fællesskab
 • Seriøsitet

Værdier på Caroline Marie

A. Den unge i centrum
Den unge er inddraget i processerne omkring sit liv- i det omfang han/hun ønsker det og ser sig i stand til det på et givent tidspunkt.
Det betyder i praksis at:

 • Den unge definerer/udarbejder mål for arbejdet i samarbejde med personalet.
 • Den unge inviteres med til teammøderne, netværksmøder m.v
 • Der afholdes beboermøder.
 • Den unge inddrages i beslutningsprocesserne.
 • Personalet tager ansvar, når det er nødvendigt.
 • Den unge inddrages i forhold til planlægning af ferieture, foredrag, m.v.

Personalet tager udgangspunkt i de ønsker, drømme og mål den unge har for sit ophold på Caroline Marie /sit liv.

Det betyder i praksis at:

 • Bostedet er åbent overfor de unges bekendtskaber, venner.
 • Mål, ønsker, drømme undersøges til bunds sammen med den unge, som kan ses i statusskrivelser m.v.
 • Støtte til det den unge har interesse for.
 • Arbejdsgangen tilrettelægges ud fra den unges ønsker/behov.
 • Bostedet er omstillingsparat, fleksibelt.
 • Personalet spørger ind, lytter.

At samarbejdet med den unges private og offentlige netværk er båret af en systemisk og holistisk tilgang med et fortsat fokus på den unge.

Det betyder i praksis at:

 • Der afholdes netværksmøder.
 • Den unge sættes i fokus på møderne.
 • Den unge forberedes til møderne.
 • At der kommer flere faktorer i spil på møderne, så fokus ikke kun bliver på en enkelt del, eks. medicin.
 • Bostedet deltager i netværket, tager med ud inviterer ind, tænker i alternativer.
 • Personalet udstikker muligheder som den unge så kan vælge ud fra.
 • Familier inviteres ind /informeres

B . Bostedet er et hjem
Bostedet er et sted hvor den unge kan føle sig tryg, set og imødekommet.
Det betyder i praksis at:

 • De unge bruger hele huset, kommer ind på kontorerne, bruger køkkenet i stuen m.v.
 • Lader ofte døren til deres værelse være åben
 • Indretter selv deres værelse
 • Har husdyr
 • Brokker sig, tager konfrontationer
 • Deler sorger og glæder
 • Går ned i nattøj, strømpesokker
 • De unge henvender sig, når de har brug for det

Personalet på bostedet lægger vægt på at skabe rammer og indhold, der sigter mod hjemlige ikke-institutionsagtige forhold.
Det betyder i praksis at:

 • Vi prøver at indrette os så lidt institutionsagtigt som muligt
 • Der er ofte åbne døre
 • De unge bruger fællesarealerne sammen med personalet + deres værelser
 • Der inviteres til normalitet
 • Der skabes mulighed for at gå til almindelige ting som fitness, gå på café, m.v.
 • De unge inddrages i beslutninger om mad, indretning af etager, m.v.

Alle besøgende inviteres til at se og høre om Caroline Marie og respekterer huset som de unges hjem.
Det betyder i praksis at:

 • De unge gider at vise besøgende rundt
 • Bostedet er åbent overfor interesserede eks. fotograf
 • Der er en respekt for ikke at vise frem når de unge ikke ønsker det
 • Der er en kultur for at folk udefra ikke kan komme op på en etage uden at have fået lov
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt