caroline maries bestyrelse

Bestyrelsen for caroline marie

Bestyrelsen for Bostedet Caroline Marie består af 3 medlemmer.

Bostedet Caroline Marie er organisatorisk opbygget som en selvejende institution med sin helt egen bestyrelse og vedtægter. En selvejende institution er kendetegnet ved, at den er en juridisk enhed, som ikke har ejere i form af indehavere, aktionærer eller parthavere. Bestyrelsesmedlemmerne skal, så vidt det er muligt, have relevante kompetencer indenfor ledelse og fagligt kendskab til målgruppen.  Bestyrelsesarbejdet er baseret på frivilligt arbejde, og en eller flere af medlemmerne kommer fra lokalsamfundet.

Bestyrelsen er udpeget af Fonden Mariehjemmene.

Det er forstanderen, der varetager den daglige drift af Caroline Marie, imens det blandt andet er bestyrelsens opgave at påse, at institutionen drives hensigtsmæssigt i administrative og økonomiske anliggender. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for ansættelsen af forstanderen.

Normalt afholdes der bestyrelsesmøder hvert kvartal, heri deltager forstanderen, en medarbejderrepræsentant og Fonden Mariehjemmenes direktør. Medlemmerne i bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen, så nye medlemmer tiltræder ved afslutningen af det møde, hvor Caroline Maries årsregnskab behandles.

Bestyrelsen bag Bostedet Caroline Marie består af følgende 3 personer:

Sidebar

Ida Hoeck

FORMAND

Anne Seehausen Hansen

BESTYRELSESMEDLEM

Psykolog

Margrete Pump

BESTYRELSESMEDLEM

Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt