målgruppe

Bostedet Caroline Marie har mange års erfaring og tværfaglige kompetencer som gør personalet kompetente til at støtte følgende 3 målgrupper;

  • Spiseforstyrrelser.
  • Personlighedsforstyrrelser.
  • Andre psykiske vanskeligheder

Vi har en overordnet neuropædagogisk grundforståelse og tilgang som gør os i stand til at yde en særlig indsat over for unge med ovenstående vanskeligheder. Der kan være en glidende overgang fra milde personlighedsforstyrrelser over moderate angst og depressioner til svære psykoser, hvorfor forståelsen for neurobiologien er yderst vigtig.

Vi anvender kognitive principper for at støtte den unge i at tydeliggøre, men også udforske den unges tankemønster ift til sig selv og sammen finde frem til den adfærd der bl.a kan være med til at fastholde den nuværende problematik. Vha de kognitive principper skaber vi struktur, og hjælper den unge med at kan lave strategier til at ændre på de uhensigtsmæssige handlinger og dermed flytte disse forhindringer i livet. Det gøres bl.a ved at anvendelse af uge- dags og til tider timeskema for at visualisere, hvad dagen også kan bruges på foruden at have fokus på svære og negative tanker.

Sidebar
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt