for sagsbehandler

Bostedet Caroline Marie lægger stor vægt på at løse de opgaver, der bliver stillet af vores samarbejdspartnere i kommunerne.
Derfor er det vigtigt for os, at vi har et tæt og forpligtende samarbejde med f.eks. sagsbehandlere. Vi laver statusskrivelser hver sjette måned, medmindre andet er aftalt, og sagsbehandler orienteres løbende ved ændringer i beboerens trivsel. Vi sætter pris på løbende kontakt i form af enten fysiske møder, on-linemøder eller telefoniske møder, idet vi anser et tæt samarbejde med sagsbehandler som en grundlæggende forudsætning for at realisere de aftalte mål for den enkelte beboer.

Kontakt til Bostedet Caroline Marie:

Forstander Fie Lester på:
51 53 74 11
fie@mariehjem.dk

/
33 12 09 13
caroline@mariehjem.dk

Sidebar
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt