pårørendesamarbejde

pårørendesamarbejde

Som udgangspunkt har bostedet den opfattelse, at forældre/pårørende er meget væsentlige i samarbejdet omkring de unge.
Der kan dog være stor forskel på hvor meget forældrene er involveret . Dette aftales individuelt sammen med den unge og når den unge er under 18 år med forældre eller værge .
Vi ser forløb , hvor samarbejdet mellem forældrene og den unge udvikler sig over tid fra i starten at være vanskeligt og konfliktfyldt til at blive mere harmonisk til glæde for alle parter.
Hyppigheden af møder med forældre eller andre pårørende varierer, lige fra hyppig kontakt til en eller flere gange om ugen til møder hver 2 eller 3 måned.

Sidebar
Sidebar
20 37 72 57 Find hjem

Kontakt