skrivelser og planer

På Caroline Marie arbejder vi med forskellige former for beskrivelser, vurderinger, i form af , statusskrivelser, trivselsplaner og helbredsskabeloner

Statusskrivelse:
Beboerne udarbejder sammen med deres miniteam en statusskrivelse. Statusskrivelsen beskriver den periode der er gået , hvad der er arbejdet med og hvilke mål, delmål og aktiviteter, der peger fremad mod selvstændighed og på sigt en tilværelse udenfor Caroline Maries rammer.

Statusskrivelsen dokumenterer den unges aktuelle udvikling og historie og kan for eksempel handle om:

  • Selvudvikling
  • Udvikling af færdigheder og ressourcer.
  • Målsætning, planlægning og struktur.

Konkrete eksempler kan være emner som uddannelse, beskæftigelse , netværk, sociale relationer m.v.
Den første status skrives efter ca. 3 måneder og herefter hver 6. måned

Trivselsplaner:
Hensigten med disse vurderinger er at forebygge uhensigtsmæssig adfærd bedst muligt.
Trivselsplaner anvendes i forhold til udad reagerende, truende adfærd og en relateret til selvskadende , indad reagerende adfærd, samt som generelt foryggende metoder.
I starten af opholdet udfylder miniteamet skemaerne sammen med beboeren.

Helbredsplan:
Alle beboere får udfyldt en helbredsplan. Ofte i et samarbejde imellem miniteamet og beboeren.
Helbredsplanen er et statusbillede i forhold til den psykiske og den somatiske tilstand.

Sidebar
Sidebar
20 37 72 57 Find hjem

Kontakt