principper for indsatsen

  • Caroline Marie har fokus på at udvikle den unges kvalifikationer og støtte de personlige kompetencer hos den enkelte beboer.
  • Caroline Marie har fokus på de muligheder og tilbud, der ligger både på bostedet og udenfor, så den enkelte får dækket sine behov bedst muligt.
  • Caroline Marie søger at bidrage til at skabe større uafhængighed, så den enkelte unge også trækker på ressourcer og netværk uden for bostedet.
  • Caroline Marie arbejder med mange forskellige tilgange, afhængigt af person og situation.
  • Caroline Maries indsats bygger grundlæggende på den unges håb og drømme, og at den enkelte får et selvstændigt liv.
Sidebar
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt