miniteam

Miniteam

Når den unge flytter ind, bliver han/hun tilknyttet et miniteam. Det er miniteamets opgave at holde trådene omkring den unge samlet, og sikre stabilitet i arbejdet med den unges og kommunens mål for opholdet. Miniteamet består af de primære medarbejdere, der indgår i samarbejdet med den unge. Miniteamet er tværfagligt sammensat, således at flere forskellige fagligheder kan byde ind med vinkler, refleksioner, ideer til indsatser med videre.
Den første tid, efter den unge er flyttet ind på Caroline Marie, går med at lære hinanden at kende. Den unge skal have tid til at opbygge en bæredygtig relation til sit miniteam bostedet generelt , de andre beboere og resten af personalet. Derefter sætter vi efterhånden mere fokus på de ønsker og mål, den unge har for sit ophold på Caroline Marie og for sin fremtid på lang sigt.
Miniteamet er ansvarlig for – altid i samråd med den unge – at udfærdige diverse skrivelser, opdatere mål og tage del i møder med både familie og andre samarbejdspartnere.

Sidebar
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt