magtanvendelse

Det hører til sjældenhederne, at der forekommer magtanvendelser på Bostedet.
Der kan dog opstå situationer, hvor vi af forskellige årsager kan være nødt til at beskytte en ung ved at gribe ind fysisk eks. i forbindelse med selvskade
Vi tilstræber at bruge et minimum af magtanvendelse og at reducere vold og trusler; i stedet arbejder vi for at styrke kommunikationen og kontakten med de unge.
Nogle beboere kan i perioder have behov for guidning og tæt personlig kontakt i bestræbelserne på at undgå en magtanvendelse.
På Caroline Marie arbejder vi efter princippet at vælge den mindst indgribende intervention, da magtanvendelse altid skal være undtagelsen.

I tilfælde af magtanvendelser har vi klare procedurer for at indberette dem: alle magtanvendelser indberettes til den relevante kommune samt til Socialtilsyn Hovedstaden.

Indberetninger skrives altid i et samarbejde mellem den/de involverede medarbejdere og ledelsen og bruges desuden som udgangspunkt for at forebygge eller reducere kommende lignende hændelser.

Sidebar
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt