målsætning

Den overordnede målsætning med et ophold på Caroline Marie, er at de unge skal kunne klare sig på egen hånd og efter opholdet flytte i egen bolig, alternativt i en bolig med nindre støtte.
Det daglige fællesskab i huset er grundlaget for, at de unge øver sig i og udvikler sig i sociale færdigheder og relationer.

Målsætningen er ligeledes at inkludere de unge mennesker i relevante miljøer uden for Caroline Marie, så de møder andre unge og voksne i , fritidsaktiviteter, uddannelsessystemet og på arbejdspladser.
Vi arbejder med, at de unge får flere relationer, som ikke er professionelle. Det er Caroline Maries målsætning at støtte beboerne i en naturlig overgang til et liv med andre unge mennesker i forskellige sammenhænge og undgå, at de unge bliver fastholdt i en opfattelse af at være udstødte eller anderledes

Sidebar
Sidebar
20 37 72 57 Find hjem

Kontakt