gruppeaktiviteter

gruppeaktiviteter

På Caroline Marie er der flere forskellige muligheder for gruppeaktiviteter. Nogle af aktiviteterne er stabile andre skifter alt efter hvad der er interesse for.

Møder
Vi holder etagemøder min. en gang om måneden, hvor vi drøfter den praktiske hverdag på etagerne, de unges trivsel indbyrdes og hvad der ellers bringes op af aktuelle punkter.

Fællesmøder, der henvender sig til alle unge i huset, holdes ca. hver anden måned. På dagordenen er alt hvad der rører sig i huset , informationer, oplæg eller spørgsmål fra beboerne.
Andre Aktiviteter

Badminton
Fredag eftermiddag lejer vi baner i Kulturhuset Indre By.

Onsdagscafé
Onsdag aften kommer 2 frivillige fra Ungdommens Røde Kors . De frivillige laver forskellige aktiviteter med udgangspunkt i vores café i kælderen eks. brætspil , kager, kakao m.v.

Aftenhygge
De fleste aftener mødes de beboere der har lyst til det sammen med en medarbejder i kælderen hvor man kan se TV, høre plader, læse , spille spil etc.

Aktiviteter ad hoc
Øvrige aktiviteter som eksempelvis tegning , maling kan arrangeres alt efter hvad de unge ønsker.

Ferier
Alt efter hvad der er interesse for, kan vi tage på mindre ferieture enten i Danmark eller til udlandet. Det er oftest i mindre grupper, at vi rejser.

Sidebar
Sidebar
33 12 09 13 Find hjem

Kontakt