takster

Taksterne er eksklusiv lomme- og tøjpenge.

For unge under 18 år eller på efterværn lægges lomme- og tøjpenge oveni taksten. Disse følger KL’s takster.

I taksterne er indeholdt husleje på 2.403 kr, kost på 2.127 kr, fællesudgifter på 150 kr og aktiviteter på 250 kr, dette giver i alt 4.930 kr.

Download en detaljeret takstoversigt her:

Download en detaljeret oversigt over 2022 takster (PDF) (0.4 Mb)

Takster 2022 Støtte i gennemsnit pr. uge Pris pr. år Pris pr. måned Pris pr. dag
Starttakst incl. vågen nattevagt 7 timers støtte pr. uge 926.952 77.246 2.540
Basistakst incl. vågen nattevagt 5 timers støtte pr. uge 888.408 74.034 2.434
Basistakst +1
incl. vågen nattevagt
12 timers støtte pr. uge 1.019.916 84.993 2.794
Basistakst +2 incl. vågen nattevagt 25 timers støtte pr. uge 1.251.168 104.264 3.428
Basistakst +3
incl. vågen nattevagt
43 timers støtte pr. uge 1.566.540 130.545 4.292
Udslusning / selvstændig bolig 5 timers støtte pr. uge 412.404 34.367 1.130

 

Sidebar
Sidebar
20 37 72 57 Find hjem

Kontakt